قد پلیور ۴۴  پهنا ۳۲  قد شلوار ۶۲  دور کمر بدون کشسانی ۵۴ سانتیمتر

هیچ محصولی یافت نشد.