قد ۴۷  دور کمر بدون کشسانی ۶۶ سانتیمتر

نمایش یک نتیجه